پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 26 تير 1398

تکمیل درمان

کلیه رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی ، می توانند برای ثبت نامه بیمه درمان تکمیلی به پورتال زیر مراجعه نمایند:

www.irtusan.ir

ثبت نام در سامانه یاد شده به منزله استفاده ازبیمه تکمیل درمان نمی باشد و اطلاعات مربوط به زمان شروع استفاده از خدمات تکمیل درمان  بیمه دانا در اطلاعیه های بعدی اعلام می گردد.

 


5.3.9.0
V5.3.9.0