; کارشناس آمار

11.jpg

 

نام: فریدا

نام خانوادگی: حکیمی اقدم

سمت: مدیر امور سامانه‌ها

تلفن: 66127535- داخلی: 121


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0