; کارشناس تجهیزات

11.jpg

 

نام: یاسمین

نام خانوادگی: عبدالهی

سمت: کارشناس تجهیزات

تلفن: 66127535- داخلی: 124


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0