شنبه, 5 فروردين 1402

آیین نامه اجرایی مربوط به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
آیین نامه اجرایی مربوط به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرها ابلاغ شد
 
 

هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی تبصره(1) ماده(4) قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را تصویب کرد

 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این آیین نامه، پیشنهاد انجام اصلاح هندسی، کم کردن عرض سواره رو، ایجاد پیاده رو و اقدامات مربوط به تعیین جهت حرکت در معابر شریانی پس از مطالعه و تهیه طرح توسط شهرداری و اتخاذ تصمیم در شورای شهرستان با رعایت سلسله مراتب شبکه معابر و ضوابط طرح های هادی و تفصیلی قابل اجرا می باشد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 20/10/1393 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی استانها ابلاغ کرد

برای مشاهده متن این آیین نامه، به این قسمت مراجعه نمایید.


    6.0.9.0
    گروه دورانV6.0.9.0